национална

Законоправило светог Саве

Свети Сава је 1219. године саставио номоканон под називом Законоправило. То је био први српски устав. Законоправило је регулисало веома велику област друштвених односа, како црквених тако и грађанских.