популаризација

Одржано такмичење Met mobile challenge 2015 – Београд

Универзитет Метрополитан успешно реализовао такмичење за ученике средњих школа који су показали своја најкреативнија идејна решења из области информационих технологија.

Квазикристали

Научно-истраживачки рад проф. др Марка Јарића припада теоријској физици кондензованог стања материје, као и математичкој физици и биофизици. Његов научни допринос у физици квазикристала су га сврстали у водећег стручњака у овој области физике.