Tag Archive: Marko Jarić

Квазикристали

Научно-истраживачки рад проф. др Марка Јарића припада теоријској физици кондензованог стања материје, као и математичкој физици и биофизици. Његов научни допринос у физици квазикристала су га сврстали у водећег стручњака у овој области физике.