Tag Archive: zakon

Законоправило светог Саве

Свети Сава је 1219. године саставио номоканон под називом Законоправило. То је био први српски устав. Законоправило је регулисало веома велику област друштвених односа, како црквених тако и грађанских.